Op deze pagina lees je welke resultaten je mag verwachten, als je met mij gaat werken. En je leest welke filosofie hieraan ten grond ligt.

Resultaten die je mag verwachten:

  • Je ontwikkelt een heldere visie op wat je precies wilt veranderen en wie je daarbij wilt betrekken.
  • Je weet welke stappen je moet nemen en aan welke eisen moet worden voldaan om te slagen.
  • Je weet helder uit te leggen waarom er veranderd moet worden en wat de voordelen hiervan zijn.
  • Kortom je weet hoe je jouw mensen hierin kunt motiveren en in het veranderingsproces kunt betrekken.

Mijn aanpak

Mijn aanpak kenmerkt zich door het directe contact met jou als ondernemer, directeur of (HR)manager. In samenwerking met jou starten we met het in kaart brengen van de verandervraag. Deze analyse kan op verschillende manieren plaatsvinden. D.m.v.  gesprekken met diverse personen of het laten beantwoorden van vragenlijsten door management en medewerkers.

Vervolgens stellen we gezamelijk een plan van aanpak op. Centraal in mijn manier van werken staat jouw rol van ondernemer, directeur of  (HR)manager. Je bent van A tot Z betrokken bij de nemen stappen en blijft hiermee ook eindverantwoordelijk voor het proces.

De aanpak van Choose Change is persoonlijk en doelgericht,  en

wordt gekenmerkt door een intensieve samenwerking.

Het doel hiervan is jou als eindverantwoordelijke maximaal te ondersteunen in het veranderproces, door je te versterken in je rol zodat je kunt gaan groeien op de inhoud en het proces.

In het plan van aanpak wordt duidelijk welke interventies noodzakelijk zijn om de verandering te realiseren. Hiermee gaan we vervolgens aan de slag. Bij de realisatie van de veranderingen spelen medewerkers een belangrijke rol, waarbij het uitgangspunt is om hen in vroeg stadium te betrekken.

Als de veranderingen eenmaal vorm hebben gekregen, is het van belang deze te borgen. Dit houdt in dat er zoveel mogelijk een vertaalslag gemaakt wordt van de voorgestane veranderingen in (HR)-beleid en procedures. Het is van belang dat deze ondersteunend zijn aan de verandering en doelstelling(en) van de organisatie.

Filosofie en waarden

De kernprincipes en overtuigingen die ik in mijn aanpak hanteer, is gebaseerd op de visie dat veranderingen noodzakelijk zijn voor een organisatie om te overleven. Alleen door je als organisatie voortdurend te blijven vernieuwen en aan te passen aan de veranderende eisen van de omgeving kun je overleven. Veranderen is Lees meer…

Verwachte resultaten

Je krijgt een heldere visie op wat je precies wilt veranderen en wie je daarbij wilt betrekken. Je weet welke stappen je moet nemen en aan welke eisen moet worden voldaan om te slagen. Je weet helder uit te leggen waarom er  Lees meer…

Ben je geïnteresseerd geraakt in mijn dienstverlening?

Ga dan door naar de pagina Mijn diensten om meer informatie te krijgen over mijn dienstverlening of neem direct contact op met Eva van de Pas op 06-12424998 of eva@choosechange.nl

Choose Change verandermanagement Amsterdam | m : 06 12 424 998 | e:  eva@choosechange.nl