Choose Change ondersteunt iedereen met een eindverantwoordelijkheid bij het doorvoeren van een verandering in hun organisatie. De dienstverlening van Choose Change kan worden ingezet bij verandering in de organisatiecultuur en/of structuur. Choose Change hanteert hierbij een set van 7 slaagfactoren waardoor het veranderproces op een gemakkelijke manier tot stand komt, zodat het eenvoudiger wordt jouw organisatiedoelstellingen te realiseren. Het positief beïnvloeden van de mindset van medewerkers in het veranderproces vormt hiervoor het uitgangspunt.  Choose Change gelooft dat als je medewerkers in een vroeg stadium bij het veranderproces betrekt en een eigen verantwoordelijkheid geeft veranderen gemakkelijker wordt.

Verandermanagement

Hoe je gemakkelijker kunt veranderen, zodat je eenvoudiger je organisatiedoelstellingen kunt realiseren.

Mijn dienstverlening richt zich op iedereen die een eindverantwoordelijkheid heeft bij het realiseren van een verandering in een organisatie. Mijn belangrijkste toegevoegde waarde bestaat uit advisering over de inrichting van het veranderproces, waardoor de doelen…

lees meer…

HR-Advies

Veranderingen in de organisatie zijn onlosmakelijk verbonden met HR-management. Jouw medewerkers vormen immers voor een belangrijk deel het kapitaal van de organisatie. Zij moeten kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in de (arbeids)markt. Choose Change is gespecialiseerd in het vormgeven en implementeren van het HR-beleid van jouw organisatie.

De visie van Choose Change hierin is dat de nieuwe medewerker als…

lees meer…