De kernprincipes en overtuigingen die ik in mijn aanpak hanteer, zijn gebaseerd op de visie dat veranderingen noodzakelijk zijn voor een organisatie om te overleven.

Alleen door je als organisatie voortdurend te blijven vernieuwen en aan te passen aan de veranderende eisen van de omgeving kun je overleven.

Je hebt als eindverantwoordelijke een keuze in de wijze waarop je verandert.

Filosofie en waarden

Geef je dit proces op een goede manier vorm, dan zal veranderen gemakkelijker worden. Dan zal het gemakkelijker zijn positie in te nemen in het proces, het zal gemakkelijker worden om een heldere visie te delen met jouw mensen en uiteindelijk aangenamer voelen om over te gaan tot daadwerkelijke actie.

Mijn filosofie is dat veranderen echt anders kan dan dat nu bij veel organisaties gebeurt.  Veranderen is niet een blauwdruk die over de organisatie uitgerold wordt, en waarin leidinggevenden en medewerkers het leidend voorwerp zijn. Het is ook niet het eenmalig doorvoeren van een verandering, waarna we weer vrolijk verder gaan op de ons zo bekende werkwijze. Wat is veranderen volgens mijn filosofie dan wel?

Veranderen volgens mijn filosofie is vooral een continue proces. Uiteraard is het van belang een einddoel voor ogen te hebben, maar het is vooral de manier waarop je de reis er naar toe maakt, die bepaalt hoe je bij je einddoel aankomt. Veranderen is dus vooral een proces waarin de organisatie klaargemaakt wordt om op zowel de korte als lange termijn gemakkelijker te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

logo Choose Change verandermanagement

Een proces waarbij zowel het management als medewerkers een verantwoordelijkheid krijgen om het veranderproces te laten slagen. Waarvan de vormgeving zodanig is dat voor iedereen duidelijk is welke concrete bijdrage zij aan dit proces leveren.

In dit proces wordt de eigen verantwoordelijkheid maximaal gestimuleerd, waardoor zowel management als medewerkers resultaat verantwoordelijkheid gaan dragen en zich hier ook naar gedragen.

Kortom als de juiste snaren worden bespeeld en er voldoende ruimte is voor eigen inbreng in het proces, zal veranderen vooral makkelijker en plezieriger worden.

Verwachte resultaten

  • Je ontwikkeld een heldere visie op wat je precies wilt veranderen en wie je daarbij wilt betrekken.
  • Je weet welke stappen je moet nemen en aan welke eisen moet worden voldaan om te slagen.

Ben je geïnteresseerd geraakt in mijn dienstverlening?

Ga dan door naar de pagina Mijn diensten om meer informatie te krijgen over mijn dienstverlening of neem direct contact op met Eva van de Pas op 06-12424998 of eva@choosechange.nl

Choose Change verandermanagement Amsterdam | m : 06 12 424 998 | e:  eva@choosechange.nl