• Je ontwikkelt een heldere visie op wat je wilt veranderen en wie je daarbij wilt betrekken.
  • Je weet welke stappen je moet nemen en aan welke eisen moet worden voldaan om te slagen.
  • Je weet helder uit te leggen waarom er veranderd moet worden en wat de voordelen hiervan zijn.
  • Je weet hoe je jouw mensen hierin kan motiveren voor het veranderproces en hoe je ze bij het veranderproces kan betrekken.
logo Choose Change verandermanagement

Verwachte
resultaten

Je hebt zicht op jouw eigen leiderschapsstijl en bent je bewust van de impact hiervan op de doelen die je wilt bereiken. Je weet helder uit te leggen aan jouw medewerkers, wat je van ze verwacht en welk gedrag daarbij hoort en vervult hierin zelf een voortrekkersrol. Je bent hierdoor in staat jouw mensen uit te nodigen tot het laten zien van dat andere gedrag en dit vervolgens ook positief te belonen.

Je weet jou mensen te overtuigen van de noodzaak van de verandering en ze te betrekken in het veranderproces. Doordat je goed zicht hebt op de talenten van jouw medewerkers, weet je deze ook beter te benutten. Hierdoor zijn jouw mensen gemotiveerd om een concrete bijdrage te leveren aan de veranderdoelen. Ze weten waar ze aan toe zijn en komen uit zichzelf in beweging.

Je bent je bewust van het belang van communicatie in het verandertraject en de noodzaak om dit voortdurend in te zetten als middel om jouw doelen te bereiken. Je hebt een goed beeld hoe je de resultaten van de veranderingen verder kunt verankeren in jouw organisatie.

Filosofie en waarden

De kernprincipes en overtuigingen die we in onze aanpak hanteren, zijn gebaseerd op de visie dat veranderingen noodzakelijk zijn voor een organisatie om te overleven. Alleen door je als organisatie voortdurend te blijven vernieuwen en aan te passen aan de veranderende eisen van de omgeving kun je overleven.

Veranderen is in mijn visie dus een… 

Lees meer…

“To accomplish great things we must not only act but also dream not only plan but also believe.”

– Anatole France –

Ben je geïnteresseerd geraakt in mijn dienstverlening?

Ga dan door naar de pagina Mijn diensten om meer informatie te krijgen over mijn dienstverlening of neem direct contact op met Eva van de Pas op 06-12424998 of eva@choosechange.nl

Choose Change verandermanagement Amsterdam | m : 06 12 424 998 | e:  eva@choosechange.nl