Choose Change biedt coaching aan ondernemers, directeuren en (HR)managers die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van een verandering in hun organisatie. Tijdens het veranderproces wordt je als eindverantwoordelijke vaak met jezelf en jouw leiderschapsstijl geconfronteerd.  Met behulp van de Me. meting biedt Choose Change de mogelijkheid om hier meer zicht op te krijgen.

Choose Change biedt ook coaching aan medewerkers met een persoonlijk ontwikkelvraagstuk. Medewerkers krijgen hierdoor goed zicht op verder te ontwikkelen competenties en op deze manier kan er gericht aan de toekomst worden gewerkt.

Om het coachingsproces te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van de Me. meting. Me. is een persoonlijkheidstest, gebaseerd op het werk van Carl Jung, waarmee talent gemeten wordt. De meting maakt gebruik van archetypische beelden waarmee onbewuste drijfveren zichtbaar worden. Hierdoor wordt zicht verkregen op het gedrag wat je laat zien. De onbewuste drijfveren worden gekoppeld aan de bewust ontwikkelde competenties. Hiermee wordt antwoord gegeven op de 3 vragen waarmee persoonlijke ontwikkeling altijd begint: Wie ben ik, Wat kan ik en Waar wil ik naar toe? De Me. meting laat zien wie je écht bent, waar je nu staat en hoe jij je verder kunt ontwikkelen.

Coaching

Coaching voor leiders in verandering:

Veranderen brengt vaak ‘druk’ met zich mee en dit is voor jouw mensen terug te zien in de manier waarop je het veranderproces aanstuurt. Het helpt jou en daarmee ook jouw mensen om meer zicht te krijgen op je eigen gedrag en hoe dit op jouw medewerkers reflecteert.

Door een grondige analyse en reflectie op jouw leiderschapstijl leer je hoe je jouw mensen kunt inspireren en motiveren tot de gewenste (gedrags)verandering.

Lijkt het jouw ook zo fijn om:

  • Zicht te krijgen op jouw sterke en minder sterke kanten als ondernemer, directeur of (HR)manager, zodat je functioneler richting kan geven aan het verandertraject waar je voor staat?
  • Zodat je gemakkelijker in staat bent

jouw mensen te overtuigen van de nut en noodzaak van verandering?

  • Om te weten hoe je met jouw leiderschapsstijl precies de impact kunt hebben die noodzakelijk is om jouw mensen in beweging te brengen?

Coaching voor medewerkers in verandering:

Een organisatie in verandering vraagt veel van haar medewerkers. Om in te kunnen spelen op al deze veranderingen is het van belang om goed zicht te krijgen op het aanwezig potentieel van jouw mensen.

Lijkt het je niet heerlijk om:

  • Zicht te krijgen op het aanwezige talent in de organisatie?
  • Te weten welke competenties van jouw medewerkers goed te ontwikkelen zijn door middel van training en opleiding?
  • Maar ook om duidelijk te krijgen welk talent er nog in jouw organisatie

ontbreekt, zodat je gericht aan de slag kan met het aantrekken van nieuw talent?

Dit alles is mogelijk met behulp van:

logo Choose Change verandermanagement

“Wether individuals or organizations, we follow those who lead not because we have to, but because we want to. We follow those who lead not for them, but for ourselves.”

-Simon Sinek-

Ben je geïnteresseerd geraakt in mijn dienstverlening?

Neem direct contact op met Eva van de Pas op 06-12424998 of eva@choosechange.nl

Choose Change verandermanagement Amsterdam | m : 06 12 424 998 | e:  eva@choosechange.nl