Tagarchief: organisatie

De geboorte van Choose Change verandermanagement

Vandaag sta ik stil bij de geboorte van Choose Change verandermanagement. De afgelopen maanden heb ik hard gewerkt aan het neerzetten van de dienstverlening van Choose Change. Vandaag is Choose Change een feit en gaat de website live en is mijn e-book gratis te downloaden! Dit heb ik natuurlijk niet alleen gedaan, en dat is ook de reden om in deze blog aandacht te besteden aan het onderwerp samenwerking. De afgelopen periode heeft zich namelijk gekenmerkt door intensieve samenwerking met een aantal mensen. Deze mensen hebben mij gesteund in de totstandkoming van Choose Change en daar ben ik hun zeer dankbaar voor.

Allereerst is mijn gezin de ruggensteun van mijn bedrijf. Mijn man Maurice Landré is steeds een belangrijke sparringpartner voor mij, om vanuit de juiste mindset te blijven werken. Uit de aanwezigheid van mijn dochters put ik elke dag weer energie, zij houden mij regelmatig een spiegel voor en geven mij hoop voor de toekomst. Ook al is het voor hen niet altijd gemakkelijk te begrijpen, waar hun mamma zich zo druk over maakt. En dan niet te vergeten mijn andere dierbare familieleden waaronder Elly Goossens en Annie van de Pas.

Dan wil ik stil staan bij de uitstekende samenwerking met Roland Koopmans van Othersites. Door veelvuldig overleg en een intensieve samenwerking staan er nu een website en e-book, die er mogen zijn. Roland heeft met zijn expertise een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de identiteit van Choose Change. Steeds weer had hij nieuwe ideeën in relatie tot de inrichting en vormgeving die vervolgens met een niet aflatend enthousiasme werden uitgevoerd.

Ook aandacht voor de rol van Marischka Setz als inspirator en coach. Als ervaren auteur en expert op het gebied van marketing en bedrijfskunde heeft zij mij de tools aangereikt voor het schrijven van mijn e-book en heeft zij inhoudelijk input geleverd die voor mij waardevol was. Businesscoaches Linda Spaanbroek en Mariëlle Meijer hebben vanuit hun expertise geholpen door hun kennis te delen en mij te motiveren tot;

  1. Het geloven in mijn toegevoegde waarde als ondernemer;
  2. Leren denken vanuit het perspectief van de klant;
  3. Het implementeren van het gedachtegoed van Choose Change, door het stellen van doelen en het realiseren hiervan.

En dan zijn er nog veel vrienden en vriendinnen, goede zakenrelaties en collega-ondernemers die steeds weer interesse toonden in de voortgang en mij stimuleerden om door te gaan en mijn eigen pad te bewandelen. Zonder hun oprechte belangstelling en betrokkenheid was het ook niet gelukt! En nu heb ik nog niet iedereen opgenoemd, want er komen steeds meer mensen te voorschijn bij het schrijven van deze blog. Samengevat heb ik dus veel steun ontvangen van heel veel verschillende mensen om Choose Change tot stand te laten komen. Ieder vanuit zijn eigen rol en expertise en dat is precies waar het bij een goede samenwerking over gaat!

De afgelopen periode heeft voor mij als zowel persoonlijk als zakelijk geleid tot een waar groeiproces! Ondanks alle twijfels en onzekere momenten, heb ik toch doorgezet en durf ik te stellen dat ik trots ben op wat ik heb neergezet! Ik ben met Choose Change van toegevoegde waarde voor ondernemers, directeuren en (HR)managers in het realiseren van hun organisatieverandering op een leuke en inspirerende manier! En laat iedereen nu maar komen…

Facebooktwitterlinkedin

3 tips voor het positief benutten van weerstand

Ik kom het vaak tegen in de praktijk. Een organisatie is enthousiast gestart met een verandertraject en ze hebben er hoge verwachtingen van. Laatst nog was ik bij een klant met een zeer ambitieus plan om de organisatie efficiënter en effectiever te laten werken. Echter het plan had mede tot gevolg dat met minder mensen dezelfde werkzaamheden gedaan moesten worden. Op de werkvloer was dus vooral weerstand tegen het plan en het verantwoordelijke management zat met hun handen in het haar.

Maar is weerstand niet gewoon een signaal van betrokkenheid en kan zij niet juist bijdragen aan de realisatie van het veranderplan? Het hangt er vanaf hoe je tegen weerstand aankijkt. Wanneer je uitgaat van weerstand als een negatief signaal en je probeert de weerstand vervolgens te verminderen door bijvoorbeeld de verandering ‘op te leggen’ en medewerkers ruimte voor medezeggenschap te ontnemen dan kun je erop rekenen dat dit alleen maar tot meer weerstand leidt. Door weerstand op te vatten als positief signaal, kun je het juist gebruiken als bron van veranderenergie.

Maar hoe pak je dit als management nu goed aan?

Het begint met het stellen van een aantal vragen aan jezelf.

  • Waarom zie ik het gedrag van mijn medewerkers, bijvoorbeeld kritiek op het veranderplan, als weerstand?
  • En wat leer ik als ik deze ‘kritiek’ als waardevolle feedback zou zien?

Nadat je als management deze twee vragen hebt beantwoord, kun je beginnen met het gebruiken van weerstand als bron van veranderenergie. Hier volgen 3 tips voor het positief benutten van weerstand:

Tip 1: Creëer bewustzijn met betrekking tot de verandering.

Zorg dat je als management al in een vroeg stadium van de verandering het gesprek met je medewerkers aangaat. Ook al levert je dit mogelijk een storm van kritiek op. Door het aangaan van het gesprek, creëer je draagvlak voor de verandering en dit draagvlak is essentieel voor het slagen van de verandering. Door het bewustzijn van medewerkers te activeren en hen uit te nodigen tot inbreng in het proces, voelen zij zich gehoord en gezien. Hiermee is een belangrijke stap in het veranderproces gezet.

Tip 2: Stel heldere doelen

Het is van belang er nooit van uit te gaan dat de doelen van de verandering voor iedereen even helder zijn. Medewerkers die niet direct betrokken zijn bij geweest bij het opstellen van de plannen, hebben vaak een minder scherp beeld van de doelen van de verandering. Zorg dus dat je deze doelen heel helder kunt maken en ga ook hierover het gesprek met je mensen aan. Hierdoor hebben roddels en onwaarheden over de verandering minder invloed op het veranderproces.

Tip 3: De verandering bijstellen

Wanneer je ervan uitgaat dat weerstand echt kan bijdragen aan het verbeteren van het veranderplan, is het van belang de kritiek van medewerkers die zich zorgen maken over de gevolgen van het plan serieus te nemen. Het kan best zijn dat het veranderplan niet volledig is of dat de consequenties worden onderschat. Je hebt als management immers ook niet altijd de wijsheid in pacht!

Door uit te gaan van weerstand als een positieve bron van energie en het gesprek met je mensen aan te gaan, creëer je ruimte en draagvlak voor de verandering. Dit kun je realiseren door uit te gaan van de kracht van je mensen en hun kennis en ervaring te benutten. Je zult merken dat veranderen niet alleen gemakkelijker maar ook leuker wordt! Zelfs als de verandering ‘minder leuke’ consequenties heeft maar je het als leiding voldoende kunt onderbouwen door in een vroeg stadium om input te vragen en deze input ook te benutten, kun je verandering voor iedereen aannemelijk maken.

Facebooktwitterlinkedin