Tag archieven: gezamenlijke doelstelling

De geboorte van Choose Change verandermanagement

Vandaag sta ik stil bij de geboorte van Choose Change verandermanagement. De afgelopen maanden heb ik hard gewerkt aan het neerzetten van de dienstverlening van Choose Change. Vandaag is Choose Change een feit en gaat de website live en is mijn e-book gratis te downloaden! Dit heb ik natuurlijk niet alleen gedaan, en dat is ook de reden om in deze blog aandacht te besteden aan het onderwerp samenwerking. De afgelopen periode heeft zich namelijk gekenmerkt door intensieve samenwerking met een aantal mensen. Deze mensen hebben mij gesteund in de totstandkoming van Choose Change en daar ben ik hun zeer dankbaar voor.

Allereerst is mijn gezin de ruggensteun van mijn bedrijf. Mijn man Maurice Landré is steeds een belangrijke sparringpartner voor mij, om vanuit de juiste mindset te blijven werken. Uit de aanwezigheid van mijn dochters put ik elke dag weer energie, zij houden mij regelmatig een spiegel voor en geven mij hoop voor de toekomst. Ook al is het voor hen niet altijd gemakkelijk te begrijpen, waar hun mamma zich zo druk over maakt. En dan niet te vergeten mijn andere dierbare familieleden waaronder Elly Goossens en Annie van de Pas.

Dan wil ik stil staan bij de uitstekende samenwerking met Roland Koopmans van Othersites. Door veelvuldig overleg en een intensieve samenwerking staan er nu een website en e-book, die er mogen zijn. Roland heeft met zijn expertise een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de identiteit van Choose Change. Steeds weer had hij nieuwe ideeën in relatie tot de inrichting en vormgeving die vervolgens met een niet aflatend enthousiasme werden uitgevoerd.

Ook aandacht voor de rol van Marischka Setz als inspirator en coach. Als ervaren auteur en expert op het gebied van marketing en bedrijfskunde heeft zij mij de tools aangereikt voor het schrijven van mijn e-book en heeft zij inhoudelijk input geleverd die voor mij waardevol was. Businesscoaches Linda Spaanbroek en Mariëlle Meijer hebben vanuit hun expertise geholpen door hun kennis te delen en mij te motiveren tot;

 1. Het geloven in mijn toegevoegde waarde als ondernemer;
 2. Leren denken vanuit het perspectief van de klant;
 3. Het implementeren van het gedachtegoed van Choose Change, door het stellen van doelen en het realiseren hiervan.

En dan zijn er nog veel vrienden en vriendinnen, goede zakenrelaties en collega-ondernemers die steeds weer interesse toonden in de voortgang en mij stimuleerden om door te gaan en mijn eigen pad te bewandelen. Zonder hun oprechte belangstelling en betrokkenheid was het ook niet gelukt! En nu heb ik nog niet iedereen opgenoemd, want er komen steeds meer mensen te voorschijn bij het schrijven van deze blog. Samengevat heb ik dus veel steun ontvangen van heel veel verschillende mensen om Choose Change tot stand te laten komen. Ieder vanuit zijn eigen rol en expertise en dat is precies waar het bij een goede samenwerking over gaat!

De afgelopen periode heeft voor mij als zowel persoonlijk als zakelijk geleid tot een waar groeiproces! Ondanks alle twijfels en onzekere momenten, heb ik toch doorgezet en durf ik te stellen dat ik trots ben op wat ik heb neergezet! Ik ben met Choose Change van toegevoegde waarde voor ondernemers, directeuren en (HR)managers in het realiseren van hun organisatieverandering op een leuke en inspirerende manier! En laat iedereen nu maar komen…

Facebooktwitterlinkedin

Waar begint leiderschap?

Een vraag die ik mezelf regelmatig stel is, waar begint leiderschap? Wat maakt dat iemand als een leider wordt gezien en in staat is anderen te leiden? Ik denk een vraag die velen van ons zichzelf stellen, maar die zich niet eenvoudig laat beantwoorden. De essentie van leiderschap wordt goed beschreven door de in juli van dit jaar overleden Amerikaanse professor Warren Bennis. In zijn boek Jonge honden, oude rotten (2003) beschrijft hij de vier eigenschappen die volgens hem cruciaal zijn voor een succesvolle leider:

 1. Aanpassingsvermogen; het vermogen om te kunnen gaan met stressvolle situaties;
 2. Anderen enthousiast maken door het scheppen van een gezamenlijke doelstelling;
 3. Eigen geluid en karakter; uitgesproken waarden en gedragsregels;
 4. Integriteit; ambitie, bedrevenheid en moreel kompas.

Het draait dus niet om trucs om anderen te laten doen wat jij wilt, maar om authenticiteit, flexibiliteit en openheid. Nu eens even kijken wat onze Europese managementgoeroe Manfred Kets de Vries over leiderschap zegt. Wat zijn volgens Kets de Vries nu precies de vaardigheden waar een leider over moet beschikken? In zijn boek leiderschap ontraadseld (2006) beschrijft Kets de Vries de volgende vaardigheden:

 • Enthousiasmerend; in staat zijn om vanuit innerlijk vuur anderen te enthousiasmeren en mee te krijgen
 • Sociabiliteit: het besteden van veel tijd aan relaties met anderen en dit ook leuk vinden om te doen.
 • Receptiviteit: het openstaan voor nieuwe ideeën en ervaringen.
 • Innemendheid: het beschikken over een coöperatieve instelling, zijn flexibel en aardig.
 • Betrouwbaarheid: komt afspraken na en maakt af waarmee begonnen is.
 • Analytische intelligentie: beschikt over een hoog gemiddelde analytische intelligentie, zodat gemakkelijk strategische beslissingen genomen kunnen worden.
 • Emotionele intelligentie: weten hoe de eigen emoties te sturen en de emoties van anderen kunnen ‘lezen’.

Weet je het al? Zie je je eigen vaardigheden al tussen de rijtjes staan? Zo niet, dan ben je dus geen leider! Heel jammer, maar t’is niet anders! Nee, nu even alle gekheid op een stokje zijn jouw vragen over leiderschap hiermee beantwoord? Misschien wel, misschien niet maar daar was dit artikel natuurlijk niet voor bedoeld. Want dat zou antwoord geven op de vraag waar leiderschap begint?

Leiderschap begint in de eerste plaats bij jezelf. Het is het gevolg van verantwoordelijkheid nemen om te beginnen voor onszelf en daarna voor anderen. Dat kan zijn in je privéleven of in jouw organisatie. Ook al weet je nog niet welke weg je moet nemen om je doel te bereiken. Leiderschap begint met het nemen van initiatief, simpelweg omdat je geen toeschouwer wilt zijn van je eigen leven. En je leert het vooral door het te doen en door te leren van je ‘fouten’. Dit zijn namelijk vaak ook je grootste kansen om te leren. Een eigenschap die ook genoemd wordt in het rijtje van Warren Bennis. Herken je jezelf nu?

Leiderschap begint dus vooral met het vermogen om te leren van je fouten en de wil om het vervolgens ‘beter’ te willen doen. Een gegeven waar velen van ons zichzelf in zullen herkennen? Betekent dat dan dat we allemaal over leiderschapskwaliteiten beschikken? Het antwoord hierop is ja. Iedereen beschikt over leiderschapskwaliteiten, alleen niet iedereen is zich hiervan bewust. Het is de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid, die de eerste stap vormt in de verdere ontwikkeling naar (persoonlijk) leiderschap.

Hoe ziet bewustwording van leiderschap eruit?

Bewustwording van leiderschap begint met het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en de consequenties ervan. Dit is soms een pijnlijk proces, waarbij we onszelf diep in de ogen moeten durven kijken. Het lost namelijk niets op de verantwoordelijkheid bij anderen neer te leggen, omdat je jezelf hiermee ook van deze anderen ‘afhankelijk’ maakt.

Vervolgens kunnen we de richting gaan bepalen die we op willen en onszelf een doel stellen. Ons leiderschap wordt zichtbaar zodra we in staat anderen voor dit doel te interesseren in en hen te inspireren tot het meedoen in de realisatie hiervan. Maar het interesseren en inspireren zijn niet genoeg, we komen pas tot resultaat zodra we anderen hierin ook een eigen verantwoordelijkheid geven en hen als volwaardig partner betrekken in het proces. Het komt nu aan op het inzetten van de vaardigheden zoals Manfred Kets de Vries heeft beschreven zoals enthousiasmerend vermogen, receptiviteit en sociabiliteit. Zo komt er iets tot stand, wat je alléén niet voor elkaar had gekregen ook al was je nog zo’n groot leider.

Leiderschap komt dus naast het nemen van eigen verantwoordelijkheid, vooral aan op het geven van verantwoordelijkheid aan anderen. En in het proces van het gezamenlijk werken aan het realiseren van het doel, deze anderen in hun kracht te zetten door hen zo goed mogelijk te coachen en te begeleiden en uit te dagen tot prestaties buiten de comfortzone. Feitelijk begeleidt je hen in het proces van het nemen van verantwoordelijkheid en de bewustwording hiervan. En dan begint leiderschap….

Facebooktwitterlinkedin